De geelbuikvuurpad (Bombina variegata)

Over mijn persoonlijke interesse, maar ook over het onderzoek naar gedrag, habitat, verspreiding en bescherming van de geelbuikvuurpad in het departement Creuse.

Waarom het juist de geelbuikvuurpad is, die mijn interesse heeft weet ik eigenlijk niet, maar vanaf het eerste moment dat ik het dier in het wild tegenkwam - ik hoorde in 1981 tijdens een studieverblijf in Frankrijk een aantal geelbuikvuurpadden roepen in een steengroeve - raakte ik gefascineerd door dit helaas steeds zeldzamer wordend amfibie.
Nu, 25 jaar later en vele ontmoetingen met dit fraaie padje rijker, is mijn interesse alleen maar toegenomen, vandaar ook dat op deze website enige aandacht aan dit bijzondere dier wordt besteed.Geelbuikvuurpad, Evaux les Bains, Creuse, mei 2000.Parende geelbuikvuurpadden.

Door de jaren heen heb ik het geluk gehad om vele biotopen van geelbuikvuurpadden in Frankrijk te bezoeken, van de Franse Ardennen in het noorden tot de Ardèche in het zuiden. De laatste jaren heeft mijn aandacht voor de geelbuikvuurpad - als gevolg van ons vertrek naar Midden-Frankrijk - zich vooral geconcentreerd op het voorkomen van de soort binnen het departement Creuse.

Net als in Nederland is ook in de Creuse de geelbuikvuurpad een vrij zeldzame soort, die binnen dit departement met name in het laaggelegen beekdal van de Cher (noord-oosten) te vinden is. In andere, naburige, departementen is de soort talrijker, in het zuiden van de Corrčze (ten zuid-westen van de Creuse) zelfs algemeen.

Vanaf het moment dat Carla en ik ons definitief in de Creuse hebben gevestigd, hebben een aantal vragen met betrekking tot de geelbuikvuurpad mij beziggehouden:
Waar komt het dier in de regio voor, waarom daar en niet ergens anders? In welk type habitat is deze pad te vinden? Wat is zijn oorspronkelijke habitat? Hoe zit de voortplantingscyclus van de geelbuik in elkaar?
Om een antwoord op deze vragen te krijgen, heb ik veel tijd en moeite geďnvesteerd om de regionale verspreiding van de soort in kaart te brengen, het primiaire habitat te bezoeken en het paargedrag van de geelbuik in mijn directe leefomgeving te bestuderen.
Daarnaast ben ik tamelijk recent ook daadwerkelijk betrokken geraakt bij concrete beschermingsplannen voor het behoud van deze pad. Via onderstaande linken is meer informatie over deze onderwerpen te vinden.


Secundair habitat van de geelbuikvuurpad in Frankrijk.

Primair habitat van de geelbuikvuurpad (in het departement Ardèche en in het hogere Loiredal).

Herstel van secundair habitat in het noord-oostelijke deel van de Creuse.

Bijzonder secundair habitat op een camping in het departement Corrèze (Limousin).

Het gedrag van geelbuikvuurpadden. (een studie rond mijn huis)


Vindplaats van de geelbuikvuurpad, Roche, Creuse 2003.

Adult mannetje geelbuikvuurpad in karrespoor, St.Prix, Morvan, Saône-et-Loire, Bourgogne, mei 1986.

Onderstaande personen wil ik hartelijk bedanken voor hun bijdrage aan mijn onderzoek en aan het maken van dit deel van de website:


Drs. Sergé Bogaerts voor zijn adviezen en hulp bij het verwerken van de veldgegevens en zijn betrokkenheid bij het project.

Romuald Dohogne (GMHL)(Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin), voor zijn hulp in het veld en het bemiddelen naar de complexe Franse organisaties.

Laurent Rivière (Responsable Cellule Foncier de Office National des Forêts) voor het uitdragen van het project bij het departement Creuse, en het ten uitvoer brengen van de beheersadviezen

Dr.Ir. Robbert Snep (onderzoeker landschapsecologie, Alterra - Wageningen UR), voor zijn algemene bijdrage , enthousiasme en kritisch commentaar op de teksten en vormgeving bij de website.

Dr. Henk Strijbosch (vm. prof herpetologie, Radbout Universiteit Nijmegen) voor zijn hulp bij het evolutiebiologische onderdeel "primaire habitat".

Dr. Ton Stumpel (onderzoeker herpetofauna, Alterra - Wageningen UR),voor zijn hulp en ondersteuning bij mijn onderzoek betreffende de ecologie van de geelbuikvuurpad.Kleinschalig agrarisch landschap op de hellingen langs de Cher, habitat van de geelbuikvuurpad, Chambonchard, Creuse 2002.


Weide begraasd door koeien in kleinschalig agrarisch landschap, Fontaničres, Creuse, juli 2006.


Afdrukken van koeiepoten, in dit soort
kleine watertjes werden geelbuikvuurpadden en eieren
ervan aangetroffen, Fontaničres, Creuse, juli 2006.


Henk Strijbosch bij het fotograferen van een roepende geelbuikvuurpad, Fontaničres, Creuse, juli 2006.


Kwelpoeltje in veeweide, hier werden een tiental volwassen geelbuikvuurpadden gevonden, Roche, Creuse, juli 2006.


Beekdal, Fontaničres, Augustus 2006. (foto: Sergé Bogaerts)


Beekje in weiland
Hier werden een tiental geelbuikvuurpadden aangetroffen, Fontaničres, Creuse, Augustus 2006. (foto: Sergé Bogaerts)


Barrage de Rochebut, natura 2000 gebied oa. voor de geelbuikvuurpad, juni 2006.


Drabberig veedrinkpoeltje, vindplaats van 2 adulte dieren, Fontaničres, Creuse, augustus 2006. (foto: Sergé Bogaerts)


Toegangsweg tot particulier bos waar wild zwijn wordt gehouden, Roche, Creuse, augustus 2007


Door wild zwijn betreden poelen, vindplaats van tientallen adulte en juveniele vuurpadden, Roche, Creuse, augustus 2007.
terug naar algemene informatie/flora en fauna