Algemeen onderzoek aan reptielen en amfibieën in de Creuse

Vanaf 1994 beschrijf ik al mijn waarnemingen van reptielen en amfibieën in het oostelijk deel van de Creuse, het noord-oosten van de Corrèze, het westen van het departement Puy de Dôme en het zuidwesten van de Alliër.

Deze departementdelen samen vormen globaal een rechthoek van 80 X 60 kilometer.
Bewust is voor deze indeling gekozen omdat alle aanwezige interessante landschappen in dit gebied aanwezig zijn.
Van elke waarneming worden zo veel mogelijk data genoteerd die allen in een computerbestand worden opgeslagen. Waarnemingen uit de Puy de Dôme en de Corrèze worden jaarlijks door gestuurd naar de SHF(Société Herpétologique de France) en de gegevens uit de Creuse en Corrèze gaan naar de GMHL (Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin). Inventarisaties worden verricht door gasten die op Tigouleix verblijven, vrienden en kennisen, reisgezelschappen voor herpetologieweken en mijzelf.

De hiernaast afgebeelde kaart is afkomstig van NATURA 2000, ( www.natura2000.environnement.gouv.fr)en de donkergroen gekleurde gebieden op de kaart vallen onder deze Europese richtlijn.


De rode rechthoek geeft het onderzoeksgebied aan.
Met dank aan alle genoemde personen die een bijdrage hebben geleverd met hun waarnemingen.

Rob Aarts, Ludy Aarts, Patrick Abrard (PAYSAGE), Ed Batenburg, Jeanette den Besten, Martin den Besten, Jan Beukema, Sergé Bogaerts, Rolf van den Boogaert, Karel van Bommel, Dominique Bouchou, Isabelle Bouchou, Hetty en Frits ter Braak, Tim van de Broek, Jan van den Broek, Rita Buyse, Ilse Claes, Wijnand Claes, Fred van Daalen-Wetters, Domin Dalessi, Coen Deurloo, Romuald Dohogne, Jinny Donnely, Pamela Dresden, Richard Drijver, Hubert van Drooge, Martin Edelman, Roel van Ekeris, Toos van Ekeris-Duijn, Jaap van Elst, Benoit Feugere, Ronald Frank, Rianne Fransen, Hans Geurtjens, Samira Ghaddari, Peter Goudsmids, Julia Graham, Dolf Groen, Sacha Hansen, Remon ter Harmsel, Hozan Hassan, Nieke van Heesch, Carla Heisteeg, Ruth Hesseling, Sander Hummelman, Paul Hummelman, Michiel Janssen, Martin Jansen Sander Jansen, Robert Jooris (HYLA), Angela de Jong, Carlo Kant, Herman van keulen, Redouane Khnfous, Andreas Kievits, Harrie Kleijne, Wim Koerten, Maria Kolkmann, Marc Kolkman, Beno Koolstra, Leo van der Kooij, Walter Kuhn, Jasper Kuitems, Anne Kuitems, Wim Kuitems, Tim Leerschool, Marc Lehouck (HYLA), Emile Lemaire, Rob Lensink, Ton de Liefde, Barry Lips, Martijn van der Loo, Angel Luceño, Arjan van der Lught, Serge Mazaud (GMHL), Paul van Meerbeek, Ilse Michels, Hans Michielsen, Robbie Monteban, Bert Mooij, Els Mooij-Frank, Sander Moonen, Anja Moors, Jan Mulder, John Mulder, Jane Mc Mullin, John Mc Mullin, Agnes Nieuweweme, Koen Nijhof, Frank van Oorschot, Eddy en Marjan Oortshuysen, Roy Orth, Fabrice Ottburg, Frank Oving, Aniek Peters, Mijke Peters, Harold van der Ploeg, Wendy Ploegmans, Martin Poot, Irene Prick, Ton Prick, Eric Renterghem, Yvonne Rieschke, Rob Rieschke, Laurent Rivière (ONF), Geeske van Schaik, Alexandra und Sascha Schmidt, Wouter Schuitema, Bart Smit, Kees Smit, Sven Smit, Ton Smits, Robbert Snep, Max Sparreboom, Maura van Staalduinen, Marc Stenssen, Henk Strijbosch, Marijke Strijbosch, Richard Struyk, Ton Stumpel, Rene Thijssen, Edo van Uchelen, Marieken de Vaan, Stéphane Vassel (CPIE), Andre Verbeek, Jil Verdouw, Pieter Veen, Liesbeth Veenstra, Ger Verbruggen, Cees Vermeer, Piet Vermeulen, Dorien Vermeulen, Gert Jan Verspui, Tom Vierhout, Frank en To Visser, Ronald de Vries (RAVON), Wouter de Vries, Hans Waardenburg, Peter Wesseling, Joop Zwager.


soortnaam kaart status informatie
vuursalamander (Salamandra salamandra) plaatselijk zeer
algemeen
 
kamsalamander (Triturus cristatus) zeer zeldzaam  
marmersalamander (Triturus marmoratus) algemeen  
hybride kamsalamander/marmersalamander zeer zeldzaam  
vinpootsalamander (Triturus helveticus) zeer algemeen  
vroedmeesterpad (Alytes obstetricans) algemeen  
geelbuikvuurpad (Bombina variegata) zeldzaam webpagina's op deze site
gewone pad (Bufo bufo) zeer algemeen  
rugstreeppad (Bufo calamita) algemeen  
boomkikker (Hyla arborea) plaatselijk zeer algemeen  
springkikker (Rana dalmatina) zeer algemeen  
groene kikker complex (Rana ridibunda, esculenta lessonae) zeer algemeen  
bruine kikker (Rana temporaria) zeer algemeen  
hazelworm (Angius fragilis) zeer algemeen  
zandhagedis (Lacerta agilis) algemeen  
westelijke smaragdhagedis (Lacerta bilineata) plaatselijk algemeen  
levendbarende hagedis (Lacerta vivipara) plaatselijk zeer algemeen  
muurhagedis (Podarcis muralis) zeer algemeen  
gladde slang (Coronella austriaca) algemeen  
esculaapslang (Elaphe longissima) zeldzaam  
adderringslang (Natrix maura) plaatselijk aanwezig  
ringslang (Natrix natrix) algemeen  
aspisadder (Vipera aspis) algemeen  
adder (Vipera berus) plaatselijk algemeen  
totaal over de periode 1994 - 2006    
terug naar flora en fauna