Herstel en aanleg van poelen en wateren voor amfibieën in de Creuse.

In het buitengebied en op particuliere terreinen.


Poel op Tigouleix, oktober 2005,
de poel is gegraven in oktober 1998.Poel op Tigouleix, janauri 2006,


Robbert Snep en Rob Veen tijdens het graven van een poel, la Ribière,november 2007.


In deze poel werden in de zomer van 2008 al vinpootsalamander en poelkikker aangetroffen.Detail van de poel.


Opschonen van een geultje voor het veiligstellen van de
voortplanting van de geelbuikvuurpad, Rancon, oktober 2007.Onderhoud voortplantingsplaats geelbuikvuurpad, Rancon, oktober 2007.
Aanleg van geultje voor de geelbuikvuurpad in 2007, nadat in 1998 de laatste geelbuikvuurpadden werden gezien.
Het dichtgegroeide geultje werd in maart opengegraven en in mei bevonden zich er al vele larven.


Graven van een poeltje voor geelbuikvuurpad


Pas gegraven poeltje in april 2007.Veel oprukkende vegetatie, augustus 2007.


In 2008 gergaven poel op la Ribière


Dezelfde poel.
terug naar algemene informatie/flora en fauna