Ecologisch onderzoek en advies.

De Creuse is een van de meest ontvolkte departementen van Frankrijk.
Een gebied dat onopgemerkt is gebleven voor de stroom van "vooruitgang", waardoor het kleinschalig cultuurlandschap goed bewaard is gebleven.

Tigouleix bewees haar diensten, onderzoek en ecologisch advies aan diverse organisaties en instanties betrokken bij natuurontwikkeling en biodiversiteit.


Onderzoek aan de verspreiding van reptielen en amfibieën in het departement Creuse.

Nationaal herpetologisch genootschap: Société herpétologique de France | La SHF

Onderzoek aan de ecologie van de geelbuikvuurpad (Bombina variegata) en het sympatrisch voorkomen van adder (Vipera berus) en aspisadder (Vipera aspis) in het departement Creuse.


Regionale organisatie voor het behoud van zoogdieren, reptielen en amfibieën, Le Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin

Onderzoek aan subspontane vestiging van loofbossen van het type Stellario-Carpinetum.

Nationale bosbeheer, Office National des Forêts (ONF)


Deelname aan het project "mare" van een regionaal adviesbureau.

Centre Permanent d'Initiatives Pour l'Environnement (CPIE).